Wireless Networks Association   Σύνδεσμος Ασυρμάτων Δικτύων   [ Θέλουμε το σήμα μας να φτάσει παντού! Βάλτε από τώρα το στίγμα σας στο Χάρτη κάλυψης δικτύων, και αφήστε σε εμάς όλα τα υπόλοιπα! ]
 

Thread Rating:
 • 0 Ψήφοι - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
» "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
24-02-2013, 02:04 PM,
#1
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
"ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2013,

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 12 του καταστατικού, το ΔΣ του Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στις
εργασίες της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
στο χώρο που χρησιμοποιείται ως έδρα του συλλόγου στο DrivePark, 17ο χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας (πίστα κάρτ Νέου Ρυσίου) {χάρτης http://drivepark.wna.gr, για οδηγίες μετάβασης εάν δεν έχετε έρθει καλέστε +30-231-220-5626 και πατήστε το 6}.

Θέματα συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

- Απολογισμός/ενημέρωση των μελών από το Δ.Σ. για την πορεία του συλλόγου
- Ενημέρωση των μελών για τις αλλαγές στο καταστατικό που έγιναν αντικείμενο συζήτησης σε προηγούμενη έκτακτη Γ.Σ., έγκριση από την Γ.Σ. και ενέργειες που πρέπει να γίνουν
- Ενημέρωση των μελών από τον τεχνικό υπεύθυνο για την πορεία του δικτύου
- Εγγραφή/Διαγραφή μελών
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου


Μπορείτε να προτείνετε επιπλέον θέματα στο email του ΔΣ: ds{at}wna.gr υπόψη γενικού γραμματέα
Στο ίδιο email μπορείτε να επικοινωνείτε και για εγγραφή ή πληρωμή της συνδρομής σας

Υπενθυμίζονται τα παρακάτω άρθρα του καταστατικού:

ΑΡΘΡΟ 11
Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη εκ των ταμειακά εν τάξει τακτικών μελών, αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση, ιδίως:
α) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) αποφασίζει για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού και των Πεπραγμένων του Δ.Σ.
γ) τροποποιεί ή συμπληρώνει το Καταστατικό και αποφασίζει επί διαφορών περί την ερμηνεία αυτού.
δ) επιβλέπει τις εργασίες και την δράση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε) αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού και την διάλυση του σωματείου, και την αποβολή μέλους ένεκα σπουδαίου λόγου.

ΑΡΘΡΟ 13
Για την απαρτία λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αριθμός των παρόντων μελών, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του 1/3 των ταμειακά εν τάξει.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, εις τον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση ή ειδοποίηση και ευρίσκεται τότε σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 15
Αν αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών, εκλέγεται 2-μελής τουλάχιστον Εφορευτική Επιτροπή από μέλη που δεν είναι υποψήφια προς εκλογή για το νέο ΔΣ. και εκλέγονται από τη Γ.Σ. Μετά την κατάθεση της εντολής της διοικήσεως προς την Γενική Συνέλευση και πριν από τις αρχαιρεσίες. Υπογράφουν την έκθεση των αποτελεσμάτων. Αν το ζητήσουν 20 μέλη ή το Δ.Σ., δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Δικαστικός αντιπρόσωπος, εάν τούτο είναι οικονομικά εφικτό.

ΑΡΘΡΟ 17
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν ΜΟΝΟ τα κατά τις αρχαιρεσίες παρόντα τακτικά και ταμειακά εν τάξει μέλη του Σ.Α.Δ. Για την εκλογή τους ως μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται έγγραφη υποβολή αιτήσεως υποψηφιότητας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και κοινοποιείται στο Γραμματέα του Συλλόγου.

(μέλη που δεν μπορούν να παρεβρεθούν μπορούν να κάνουν εξουσιοδότηση σε μέλη που θα βρίσκονται στη συνεδρίαση)

ΑΡΘΡΟ 35
Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από τη ΓΣ στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του 50% συν 1 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Παπαδόπουλος Λεωνίδας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
Λυκεσάς Αλέξανδρος
Ασύρματα δίκτυα: Πρόκειται για σημεία πρόσβασης τεχνολογιών WiFi, ενωμένα συνήθως σε ένα ενιαίο δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες παραπλήσιες με αυτές του Internet, με μεγαλύτερες όμως ταχύτητες και χωρίς χρέωση. Πάνω από όλα όμως πρόκειται για ομάδες ανθρώπων ενωμένες στο ίδιο δίκτυο (Ασύρματη κοινότητα) που μοιράζονται το χόμπυ τους για την τεχνολογία. Το ασύρματο αυτό δια-δίκτυο βασίζεται στην ομαδικότητα, στον εθελοντισμό και στην προσφορά
Πείτε το στους φίλους σας!
26-02-2013, 12:03 AM,
#2
RE: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη του συλλόγου για τα εξής θέματα:

Σε προηγούμενη έκτακτη ΓΣ έχουν γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό μας

Αυτές είναι οι εξής:

1) Αλλαγή έδρας από το σπίτι του ιδρυτικού μέλους pomolo που έχει οριστεί αρχικά στο καταστατικό
2) Αλλαγή διάρκειας θητείας του ΔΣ από 1 σε 2 έτη
3) Προσθήκη αυτόματης διαγραφής μελών που δεν έχουν καταβάλει 3 συνδρομές.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι πως έπρεπε να έχει ήδη πάρει ο σύλλογος ΑΦΜ, το οποίο λόγω της αλλαγής έδρας καθυστέρησε.
Βάσει Αστικού Κώδικα (ανεξάρτητα από το καταστατικό μας δηλαδή) ένας σύλλογος για να πάρει αποφάσεις πρέπει να έχει πάνω από 10 ταμειακώς εντάξει μέλη. Στην έκτακτη ΓΣ δεν είχαμε πάνω από 10 άτομα ταμειακώς εντάξει άτομα. Κατά συνέπεια πρέπει να παρθεί νέα απόφαση θα πρέπει να ψηφίσουμε εκ νέου για την μεταφορά της έδρας αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα, από τα οποία είναι προφανές πως το 3ο δεν στέκει σε δικαστήριο.

Οφείλω επίσης να ενημερώσω πως εκτός από το DrivePark στο Νέο Ρύσιο, που το χρησιμοποιούμε έως τώρα για έδρα, έχει γίνει πρόταση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση έδρας στην περιοχή της Καλαμαριάς, και συγκεκριμένα στο TheHackerSpace, και μπορούμε να το θέσουμε προς ψήφιση στα μέλη.


-Το TheHackerspace είναι ένα ανοικτό εργαστήριο έρευνας, συνεργασίας, δημιουργίας και μάθησης. Μα πάνω από όλα, είναι μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων με ιδέες και αντιλήψεις που πηγάζουν από τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού / Υλικού. Η ιδέα για τη δημιουργία του ξεκίνησε πριν λίγους μήνες από άτομα που αγαπούν το "Hacking" τόσο του software όσο και του hardware και σύντομα έγινε πράξη με πολύ μεράκι και θέληση για συνεισφορά στην κοινότητα.


Υπενθυμίζω ξανά πως τα μέλη που δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με τον Ταμία
Σιουρδάκη Θεόδωρο (teoferes) ενημερώνοντας και το ΔΣ
στο email: ds (ατ) wna.gr

Μέλη που τυχόν θέλουν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ πρέπει να το πράξουν ΑΜΕΣΑ, δηλαδή 10 ημέρες πριν την ΓΣ με γραπτή αίτησή τους στο ΔΣ υπόψιν Γενικού Γραμματέα (Λυκεσά Αλέξανδρου - alexookah)
Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει καθώς μέλη που έχουν βγει στο ΔΣ για δύο θητείες δεν μπορούν να δηλώσουν υποψήφια για αυτές τις εκλογές.

Παρακαλώ όλους που θα είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση να έχουν διαβάσει καλά το καταστατικό μας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εγκρίνουν και να προτείνουν ενδεχόμενες αλλαγές.

Ταμειακώς εντάξει Μέλη που δεν μπορούν να παρεβρεθούν στη συνέλευση θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν άλλα μέλη που μπορούν να έρθουν έτσι ώστε να ψηφίσουν για αυτά στα παραπάνω θέματα, όπως φυσικά και στην εκλογή του νέου ΔΣ.
Ασύρματα δίκτυα: Πρόκειται για σημεία πρόσβασης τεχνολογιών WiFi, ενωμένα συνήθως σε ένα ενιαίο δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες παραπλήσιες με αυτές του Internet, με μεγαλύτερες όμως ταχύτητες και χωρίς χρέωση. Πάνω από όλα όμως πρόκειται για ομάδες ανθρώπων ενωμένες στο ίδιο δίκτυο (Ασύρματη κοινότητα) που μοιράζονται το χόμπυ τους για την τεχνολογία. Το ασύρματο αυτό δια-δίκτυο βασίζεται στην ομαδικότητα, στον εθελοντισμό και στην προσφορά
Πείτε το στους φίλους σας!
02-03-2013, 08:40 PM,
#3
RE: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
Προτείνω και ένα νέο θέμα για συζήτηση στη γενική συνέλευση:

Θα πρότεινα να προσθέσουμε και το θέμα δημιουργίας εσωτερικού κανονισμού. Νομίζω οτι χρειαζόμαστε και έναν τέτοιο κανονισμό "λειτουργίας" του συλλόγου χωρίς να χρειάζεται να είναι στο επίσημο καταστατικό. Έτσι και οι τροποποιήσεις είναι πιό ευέλικτες και πιό οικονομικές.

Τώρα, θα πρέπει να σκεφτούμε τα θέματα που θα πρέπει να καλύπτει. Προσωπικά, κατόπιν παρατήρησης θα πρότεινα τα εξής:

Αρχικά, τα διαδικαστικά:
 1. Κανόνες προσθήκης/αφαίρεσης/αλλαγής κανόνων στον εσωτερικό κανονισμό.
  Τεκμηρίωση: Πρίν ξεκινήσουμε νομίζω οτι θα πρέπει να καθορίσουμε το πώς θα μπαίνουν και θα βγαίνουν κανόνες στον εσωτερικό κανονισμό. Εγώ θα πρότεινα το σύστημα απλής πλειοψηφίας των παρευρισκόμενων στην Γενική Συνέλευση (χωρίς να το έχω σκεφτεί σε βάθος).

 2. Ποιά όργανα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των κανόνων.
  Τεκμηρίωση: Νομίζω δε θέλει πολύ εξήγηση. Μια λίστα με το ποιά ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή αποφάσεων και ποιά μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για τις εγγρίσεις των αποφάσεων κλπ.
Και έπειτα τα ουσιαστικά:
 1. Κανονισμός που να απαγορεύει αλλαγές σε κόμβους του κύριου backbone.
  Τεκμηρίωση: Θα πρέπει να στηθεί ενας αριθμός βασικών διασυνδέσεων τις οποίες θα πρέπει να εμπιστευόμαστε. Άπαξ και στηθούν, δε θα πρέπει να αγγίξει κανείς αυτά τα πολύ σημαντικά link. Τελεία και παύλα.

 2. Σαφή κριτίρια για το πότε ένας κόμβος θεωρείται κομμάτι του κύριου backbone.
  Τεκμηρίωση: (Άμεση ανάγκη του παραπάνω) ... ποιοί είναι αυτοί οι κόμβοι που έχουν το απυρόβλητο;

 3. Κανονισμός που να απαγορεύει/περιορίζει αλλαγές σε ρυθμίσεις σε ενεργούς κόμβους.
  Τεκμηρίωση: Έχω παρατηρήσει πολλές φορές το φαινόμενο να μπαίνει ο καθένας και να δοκιμάζει αυτό που πιστεύει καλύτερο στον κόμβο του. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση έχει δίκιο, αλλά ή ξέρει τα μισά ή δεν έχει σκευτεί την μεγαλύτερη εικόνα, οπότε σχεδόν πάντα προκαλεί προβλήματα στο υπόλοιπο δίκτυο. Προτείνω αντί να πειραματίζεται στο ενεργό δίκτυο, να θέσει την άποψή του στην ομάδα εργασίας και να αποφασιστεί κάτι σωστότερο για όλους.

 4. Κανονισμός που να αναγκάζει τους ιδιοκτήτες κόμβων να ανακοινώνουν τις αλλαγές που κάνουν στο αντίστοιχο forum/σύστημα καταγραφής.
  Τεκμηρίωση: Οκ, ο κόμβος είναι δικός σου, αλλά συνδέονται πάνω σου και άλλοι. Νομίζω οτι χρειάζεται να ξέρουν πότε άλλαξες το cost ή πότε έκανες upgrade το firmware. Άσε που έτσι έχουμε και ιστορικό και μπορούμε να εντοπίσουμε ποιές ρυθμίσεις προκαλούν προβλήματα.

 5. Ποινές για τους διαχειριστές κόμβων οι οποίοι δεν ακολουθούν τον κανονισμό.
  Τεκμηρίωση:Έχοντας θέσει λοιπόν τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, θα πρέπει να ορίσουμε και τις ποινές. Εγώ θα έλεγα Χ φορές επίπληξη, και έπειτα αποσύνδεση του κόμβου απο το δίκτυο (downgrade του χρήση σε client).

Πώς σας φαίνεται η πρόταση; Νομίζω οτι με κατι τέτοιο καί θα λυθούν οι παρεξηγήσεις καί θα λειτουργεί το δίκτυο καλύτερα.
Μπορείτε να προσθέσετε ελεύθερα τις δικές σας σκέψεις για τους κανονισμούς και μπορούμε να τους ψηφίσουμε έναν-έναν στην Γενική συνέλευση.

Ότι μου έρχεται θα το προσθέτω... Smile
09-03-2013, 01:02 PM,
#4
RE: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
Έως τώρα έχουν δηλώσει υποψήφιοι μόνο ο Gio και o Wavesoft.
Ασύρματα δίκτυα: Πρόκειται για σημεία πρόσβασης τεχνολογιών WiFi, ενωμένα συνήθως σε ένα ενιαίο δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες παραπλήσιες με αυτές του Internet, με μεγαλύτερες όμως ταχύτητες και χωρίς χρέωση. Πάνω από όλα όμως πρόκειται για ομάδες ανθρώπων ενωμένες στο ίδιο δίκτυο (Ασύρματη κοινότητα) που μοιράζονται το χόμπυ τους για την τεχνολογία. Το ασύρματο αυτό δια-δίκτυο βασίζεται στην ομαδικότητα, στον εθελοντισμό και στην προσφορά
Πείτε το στους φίλους σας!
10-03-2013, 11:16 AM,
#5
RE: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
Να και ο εσωτερικός κανονισμός ως τώρα:

https://docs.google.com/a/wna.gr/documen...sp=sharing
10-03-2013, 01:16 PM,
#6
RE: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2013
Βαλτε και μενα υποψηφιο παρακαλω


Πιθανά Σχετικά Θέματα...
Thread Author Replies Views Last Post
  [ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ] Εκτακτη γενική συνέλευση Συνδέσμου Ασυρμάτων Δικτύων 2012 stargazer 0 3,322 15-11-2012, 07:56 PM
Last Post: stargazer
Cool [ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ] Μετατροπή του WiND.WNA.gr σε πανελλαδικό χάρτη κάλυψης ασυρμάτων δικτύων! stargazer 4 10,578 16-01-2012, 02:04 AM
Last Post: stargazer
  Μετατροπή του WiND.WNA.gr σε πανελλαδικό χάρτη κάλυψης ασυρμάτων δικτύων stargazer 0 5,685 19-03-2011, 02:26 PM
Last Post: stargazer

Forum Jump:

Return to TopReturn to Content